ความเห็น 50545

KM อุปมา: ร่างกายคือตัวอย่างของระบบการทำงานบูรณาการที่ดีที่สุด

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมที่เข้าใจเปรียบเทียบให้เห็น..ชัด..ดี

หากท่านเข้าใจ...ธรรมชาติ ท่านจะเข้าใจ....คน

หากท่านจะเข้าใจ....คน      ท่านจะเข้าใจ....KM