เช้าวันนี้ ( 20 ก.ค.2549 เวลา 0815 น.โดยประมาณ )  ระหว่างที่ผมอ่านบล็อค  เปิดเครื่องวิทยุรับสัญญาณ ฟังธรรมะ จาก คลื่น 104  สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน โดยฟังได้ในพื้นที่ จ.น่าน มีนายแพทย์จากคณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไปกราบหลวงตา ที่วัดป่าบ้านตาด  ถวายข้อมูลและขอให้หลวงตาได้เมตตา  ตกลงได้รับอุปกรณ์ทางแพทย์ จำนวน 3  รายการ เป็นเงิน 8.1 ล้านบาท  เพื่อดูแลผู้ป่วย 17 จังหวัดภาคเหนือ ( รวม จ.น่าน ด้วย ) ขอบคุณนายแพทย์ที่รักษาทางตาที่ไปถวายข้อมูล และที่หลวงตาได้เมตตามอบอุปกรณ์ทางแพทย์  ศรัทธาชาวพุทธ ผู้ป่วย ขออนุโมทนา สาธุ

                          หลวงตาเทศน์ต่อให้ข้อคิดว่า  หลวงตาเคยถูกต้ม จากการให้มาก ทั้ง ๆ ที่หลวงตาอยู่ในทางธรรม   เป็นการให้สติ  ให้ข้อคิด  หลวงตาไม่มีเล่ห์เหลี่ยม สมบัติวัดป่าบ้านตาด เป็นสมบัติของชาวโลก  เอามาก็เพื่อให้  ไม่ใช่เอามาเพื่อกำ ทำประโยชน์ให้โลก ท่านก็พอใจ  ความจำเป็นมีเหมือนกันหมด ให้ ๆ เราตายเราเผาด้วยไฟ  ไม่ได้มาเผาด้วยเงิน ได้เขียนพินัยกรรมไว้  หากตายให้เอาเงินไปซื้อทองคำ เข้าพระคลังหลวง  ให้หมออ้วน ไปดูแลตามที่ขอ....

                           http://www.luangta.com/