(38) เลเซอร์ คืออะไร ทำมาจากอะไร ???

เลเซอร์

                 เลเซอร์ เป็นตัวอักษรที่ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) แปลว่า การขยายพลังแสงด้วยการกระตุ้นให้แผ่รังสี
                
ผู้สร้างเลเซอร์ขึ้นมามีนามว่า ธีโอดอร์ เอช. ไมแมน นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ทำเครื่องเลเซอร์สำเร็จในปี 1960 ด้วยการใช้ผลึกทับทิมและใช้ท่อแสงอิเล็กทรอนิกส์ขดรอบๆแท่ง อะตอมโครเมี่ยมในทับทิมนี้จะถูกกระตุ้นให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาตามท่อลำแสงเป็นระยะๆเร่งให้อะต่อมโคเมี่ยมจากสภาวะพลังต่ำไปสู่พลังสูง ซึ่งภายในเวลาเพียง 1 ใน 2,000-3,000 วินาที อะตอมเหล่านี้จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะเดียวกันจะปล่อยพลังงานที่เรียกว่า "โฟตอน" ออกมาด้วย
                 
เมื่อโฟตอนกระทบกับอะตอมโครเมียม จะทำให้โครเมี่ยมปล่อยโฟตอนที่เหมือนกันออกมาอีก และจะเดินทางคู่ในทิศทางเดียวกัน เป็นลำแสงที่สะท้อนไปมาระหว่างกระจกที่ปลายแต่ละข้างของแท่งทับทิมหากผ่านกระจกที่ฉาบปรอทไว้ครึ่งหนึ่ง ลำแสงจะออกมาเป็นสีแดงที่ปลายข้างหนึ่ง
                 
พลังของเลเซอร์จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงประโยชน์ของเลเซอร์นำไปใช้งานได้มากมาย ทั้งในด้านการแพทย์ (เช่น ใช้แสงเลเซอร์ผ่าตัด) และวงการดาราศาสตร์ (เช่น ใช้ทำกล้องโทรทรรศน์ถ่ายภาพพลังสูง)  

ทิปจาก (รู้ไปหมด) www.matichon.co.th 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (1)

แป้ง
IP: xxx.157.201.13
เขียนเมื่อ 
555555