กระบวนการการจัดการความรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน

กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อสรา้งสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ด้วยความที่มีจุดเด่นทางด้านกายภาพที่เข้าถึงยาก ทุนธรรมชาติที่มีอย่างเหลือเฟือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ที่แม่ฮ่องสอน ได้มีกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ มีทั้งการพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน จากรัฐ และจากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงงานศึกษาของนักศึกษา อาจารย์ที่มาศึกษาในพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เกิดจากการสำรวจความรู้ การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) มีหลากหลายวิธีการ และมีมากมาย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ซึ่งถือได้ว่า กระบวนการพัฒนา และวิจัยที่แม่ฮ่องสอนประสบความสำเร็จที่เห็นชัดเจนคือ "คน" ที่เก่งขึ้น "คน" ในที่นี้คือ "ชาวบ้าน" ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนานั่นเอง 

ด้วยพัฒนาการที่น่าสนใจ เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมากมายนี่เอง จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและเกิดงานสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการจัดความรู้ที่เป็นระบบ(Knowledge Organization) นักวิชาการที่รับผิดชอบร่วมกันประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เพื่อจะนำไปสู่การถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะเป็นข้อมูล ในการใช้วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ตอบสนอง "เครือข่าย" การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต(ตอนนี้กำลังก่อร่าง สร้างสายใย) ให้เข้าถึงความรู้มากขึ้น(Knowledge Access) เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

 ขณะนี้ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ได้อนุมัติโครงการวิจัย "การสังเคราะห์องค์ความรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" และอยู่ในช่วงเซ็นสัญญา โดยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ในครั้งนี้

เป็นหนึ่งของพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ของแม่ฮ่องสอน เพื่อจะได้ใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (7)

bukpat
IP: xxx.47.247.136
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้พี่ชาย  ในการทำงานดีๆเพื่อชาวบ้าน เพื่อท้องถิ่นครับ

เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับท่านหัวหน้าโครงการ รอฟังข่าวและชื่นชมความสำเร็จนะครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
  • ดีใจที่จะได้ไปช่วยงานครับ
เขียนเมื่อ 
น่าจะศึกษากิจกรรม การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคอื่นๆ    เพื่อประกอบการเรียนรู้ด้วยนะครับ    เพื่อให้มีมุมมองที่กว้าง    แต่ไม่ใช่จะเอาอย่างเขานะครับ

เรียนน้องหมอ bukpat

ขอบคุณน้องมากครับ สำหรับกำลังใจ ผมก็อาศํยกำลังใจจากเพื่อนๆนี่หละครับ เป็นยาใจเวลาทำงาน ...ขอบคุณครับ 

เรียน ท่าน ผอ.บวร

ในกระบวนการทำงานวิจัย คงต้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้างนอกอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดก็คือ

ประโยชน์ที่จะได้รับในพื้นที่ จาก การจัดการองค์ความรู้ในครั้งนี้ครับ 

เรียนอาจารย์ขจิต

ต้องขอขอบพระคุณมากครับ สำหรับแรงใจและ จิตสาธารณะ ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาที่นี่ ...เป็นอีกแรงหนึ่งที่สำคัญมาก...แค่เอื้อนเอ่ย ก็ประทับใจ สุดประมาณ ครับ

เรียนอาจารย์หมอวิจารณ์

ผมรู้สึกมีกำลังใจ และรู้สึกได้รับเกียรติที่อาจารย์กรุณาให้ข้อคิดเห็นครับ

ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ

กระบวนการสังเคราะห์ที่เรากำลังจะศึกษา วิจัย ในครั้งนี้ เรามีภาพของการเคลื่อนงาน CBT. ระดับประเทศด้วย ระดับภาคเหนือ และ ระดับจังหวัด ลงถึงระดับพื้นที่ เครือข่ายครับ ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาสังเคราะห์รวมกัน

ส่วนประเด็นงาน ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ที่หลากหลาย มากมาย ในพื้นที่นั้น เป็นงานที่พวกเราจะสังเคราะห์เพื่อใช้งานให้สอดคล้อง กับบริบทพื้นที่และเหมาะสมกับบริบทของแม่ฮ่องสอน

ตามจุดมุ่งหมายของงานที่มุ่งเรื่ืองของความยั่งยืน และพัฒนา"คน" อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดครับ 

 

 

เขียนเมื่อ 
  • น้องครับลืมบอกไปอาจารย์ Panda ของเราทำงานเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของวังน้ำเขียว ลองเข้าไปที่บันทึกอาจารย์Panda นะครับ
  • ขอบคุณมากครับ

มีเครือข่ายเยอะนะครับ...หากไม่ใช่ Gotoknow ก็คงไม่ทราบว่ามีเครือข่ายความรู้อยู่มากมายไปหมด

 ขอบคุณอาจารย์ขจิตครับ