.........วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ..สุนทรียสนทนา..  ซึ่งทางรพได้จัดขึ้นกับบุคลากรในรพกลุ่มหนึ่ง

..........ที่มาของโครงการนี้..การเห็นถึงความสำคัญของสุนทรียสนทนา..และการพบปัญหาของคนทำงานร่วมกัน  และการต้องการให้เกิดความเข้าใจกันและกันระหว่างแกนนำการพัฒนาคุณภาพด้านคลินิกมากขึ้น

........วิทยากรที่ได้เสียสละมาคือพี่หมออ๊อด  นพ.สราวุธ  ศัลยแพทย์จาก รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  และคุณโอ๊ะเพื่อนรุ่นเดียวกัน

.......ตลอดสองวันที่ผ่านไปทุกคนที่เข้าอบรมส่วนมาก  ไม่เคยรู้และผ่านการอบรมลักษณะเช่นนี้เลย ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งและอยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกๆคนในรพ..