การประคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น (๒)

JJ
เรียนรู้จากหัวหน้าภาควิชา และ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรียนรู้จากการประเมินคุณภาพ

 สิ่งที่ผู้ประเมินที่ดีพึงกระทำ คือ การไปเรียนรู้สภาพจริงของการทำงานของคณาจารย์ที่ได้รับการประเมิน

ภาพ หัวหน้าวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ จากขวาสุด ผศ.ดร.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล(เสื้อเหลือง) อ.ดร.ทญ.พีรยา ภูอภิชาติดำรง หัว  หน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ (คนกลาง) และ อ.ดร.ทญ.รุ่งอรุณ เกรียงไกร ซ้ายสุด 

 ท่านหัวหน้าภาควิชากำลังเล่าให้ทีมประเมินฟังถึงการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยสอนและบริการ Dentistภาคเล็กๆจะได้รับความช่วยเหลือของคณาจารย์ภาคต่างๆที่มีคณาจารย์เพียงพอ นับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล ที่ค้นพบในการทำงานของคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นแบบอย่างที่ดีครับ ช่วยเหลือกันข้ามภาควิชา

 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#มหาวิทยาลัยนเรศวร#iqa#การประกันคุณภาพภายใน#พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย#คณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 39500, เขียน: 18 Jul 2006 @ 16:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
  • ดีจังเลยครับ
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้บริหารทันสมัยมาก
  • ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์ (ดร)ขจิต

 มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่น พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทุกระดับนับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากและYou’re The Bestดำเนินการต่อเนื่องมาถึง ๖ รอบ มีการประเมินทุกระดับ ตั้งแต่อธิการบดี คณบดี คณะวิชา และ หน่วยงานสายสนับสนุน น่าเป็นแบบอย่างครับ

เขียนเมื่อ 
น่าชื่นชมค่ะ การเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เวลาจะพัมนาอะไรต่อไป ก้จะง่ายค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณใบบุญ

  • มีการพิมพ์ผิดนะครับ "พัฒนา"

เรียนท่านอาจารย์ JJ

  • ความเห็นเพิ่มเติมครับ โดยภาพรวมจะดีมากเลยถ้าการทำงานเรื่องการประกันคุณภาพจะเนียนเข้าไปในเนื้องาน
  • เพราะว่าบางหน่วยงานห่วงเรื่องคะแนนการประเมินมาก ทำให้ภาระงานเพิ่มเกินความจำเป็น เอกสารนี้หนามาก
  • ท่านอาจารย์ JJ มีข้อแนะนำดีๆ อย่างไร ในฐานะที่ได้ไปประเมินมาหลายหน่วยงานครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน BeeMan

  ข้อแนะนำLight Bulb คือ เป็นการประเมินตามสภาพการทำงานจริง ดังนั้นการประเมินผล คือ การมายืนยันตามสภาพจริงว่าแต่ละหน่วยงานได้ทำงานอะไรในรอบปีการศึกษานั้นๆ แปลเป็นไทยว่า ต้นปีการศึกษาหน่วยงาน

 ๑.เขียนสิ่งที่จะทำ ( เขียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โดยอ้างอิงถึง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการ  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของปีการศึกษาที่ผ่านพ้น โดยผู้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่ นิสิต นักศึกษา ผู้ใช้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละระดับ วิธีการติดตาม สนับสนุน ประเมินผล หรือ เราทำ AAR + BAR นั่นเอง)

 ๒.ทำสิ่งได้เขียนไว้ มัการบันทึก หรือAccountant "ลิขิต" ไปอย่างมี สติ คือ ได้เรียน ได้รู้ และ มีการปรับเป็นขั้นเป็นตอน ตามสถานการณ์อย่างไร หรือ ที่เรียกว่า DAR = During Action Review

 ๓. ตรวจสอบได้ ตรวจสอบตนเองที่เรียกว่า SAR = Self Assessment Report หรือ เชิญ บุคคลภายนอกมายืนยันตามสภาพจริง หรือ เชิญองค์กรภายนอกเช่น สมศ มารับรอง

 เรียนท่านที่มีประสบการณ์เสนอแนะครับ "ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้"

JJ

เขียนเมื่อ 
วิธีที่จะทำให้เอกสารน้อย อย่างหนึ่งคือ ระดับย่อย เช่นภาควิชา /หน่วยงาน เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ อาจ scan เอกสารหรือหลักฐาน และจัดหมวดหมู่ ให้ค้นหาง่าย ไว้อ้างอิง เหมือน ป้ายใน gotoknow ได้ไหมคะ

ถ้าคณะสามารถล้มล้างระบอบคิดที่ถูก dominate โดยใครบางคนได้ จะทำให้มีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น ไม่เชื่อก็ลองดู

เอ๋อ... เชื่อป้าดิ

เขียนเมื่อ 
อย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างผมนะครับ ถ้าร่วมด้วยช่วยกันในแนวคิดอย่าง positive ทุกอย่างคงไปด้วยดี