KM

เพิ่มหมู่บ้านนำร่อง
เพิ่มหมู่บ้านนำร่องในอำเภอทุ่งใหญ่  จำนวน  25  หมู่บ้าน  ทั้งหมด ใน  7  ตำบล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศบอ.ทุ่งใหญ่ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีครับ...

           ผมมาอยู่ กทม  หลายปีแล้วครับอยากรู้จักคุณครูถิ่นฐานบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอยากแลกเปลี่ยนความคิด  ความรู้  ประสบการณ์  ที่พอจะแนะนำได้บ้างคงดีนะครับโดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาหรือสาระอืน ๆ

                                          "ครูต้น"

เขียนเมื่อ 

อย่าลืมนะครับคุณครูการะเกด

                                        แค่นี้ก่อนนะครับ...