เก็บประเด็นจากการประชุมผู้บริหารกรมฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เก็บประเด็นสำคัญได้ดังนี้

     1.นโยบายอธิบดีเน้นให้องค์กรเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและประชาชน โดยกรมฯมีการจัดงานใหญ่ 2 งาน คือ

        1.1)งานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2549 ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ คลองหลวง ปทุมธานี

        1.2)งานพืชสวนโลก ที่จ.เชียงใหม่

      2.กรมฯจะมีการปรับโครงสร้างกรมฯโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมอบให้    ก.พ.ร. เป็นแกนหลัก

      3.กรมฯจะตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารงบประมาณในปี 2550 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      4.การใช้จ่ายเงินและการรายงาน    เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามกำหนด ตามระบบที่กรมฯวางไว้ (มีการรายงานทุกเดือนและทุก15 วัน)และในปีหน้าให้นำระบบ BPS มาใช้ในการบริหารแผนงานและงบประมาณ เพื่อทราบความเคลื่อนไหวด้านการเงินเป็นปัจจุบัน และสามารถเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

      5.กรมฯจะเน้นให้ทุกระดับมีแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับกอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ต่าง ๆ/จังหวัด/อำเภอ  รวมทั้งผู้บริหารทุกท่านด้วย โดยกองแผนงานตั้งทีมจัดทำแผนให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กรและมีแผนปฏิบัติเป็นรายบุคคล

      สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวหน้าและสามารถปฏิบัติตามบทบาทภารกิจที่ตอบสนองต่อลูกค้าของเราโดยเฉพาะเกษตรกรได้   หากมีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

18 ก.ค.2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร#แผนปฎิบัติงาน

หมายเลขบันทึก: 39483, เขียน: 18 Jul 2006 @ 15:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)