เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ตอนที่ 4 การดำเนินกิจกรรม

pps-hpe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ตอนที่ 4 การดำเนินกิจกรรม นักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

 Ladprao+027

อนึ่งในการปฎิบัติกิจกรรมยามเช้านั้น   นักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม   โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา   และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทุกท่าน   พร้อมใจออกกำลังกายตามจังหวะเสียงเพลงพร้อมกับนักเรียนเป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้  ครู-นักเรียน  และบุคลากรทุกคน   มีสุขภาพที่แข็งแรง  จิตใจแจ่มใส  มีความสุขสนุกกับออกกำลัง ทั้งหลายทั้งปวงนี้   เราได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์   ท่านผู้อำนวยการสมาน    ชื่นอิ่ม   เป็นผู้นำทางวิชาการ  บูรณาการความคิดกับการกระทำ  นำส่งถ่ายทอดมายังบุคลากรผู้ปฎิบัติอย่างชัดเจน   เราจึงปฎิบัติได้ถูกทาง   ตามหลักการพัฒนาการเรียนรู้กับการพัฒนาสมองควบคู่กันได้อย่างลงตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาความเห็น (0)