ตะวันลาลับฟ้าน่าใจหาย

มิวางวายคิดคำนึงถึงความหลัง

ความอาลัยในชีวิตที่ผิดพลั้ง

แต่ความหวังและพลังยังยั่งยืน

ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างกล้าแกร่ง

แม้อ่อนแรงแสร้งว่าไหวทำใจฝืน

หวังปลดเปลื้องเรื่องที่ทุกข์สุขกลับคืน

รอความสุขสดชื่นจะคืนมา

ตะวันใหม่ในวันนี้ยังมีหวัง

เป็นพลังสร้างแรงใจในวันหน้า

ด้วยแสงทองส่องสว่างกระจ่างตา

ทางข้างหน้าที่ว้าวุ่นกลับอุ่นใจ

ดังแผ่นฟ้าผืนใหญ่มาใกล้ชิด

คอยประคองชีวิตให้สดใส

ฟ้าผืนใหม่ในวันนี้คือหัวใจ

พร้อมความรักอันยิ่งใหญ่ให้ดูแล

รักนำทางสร้างพลังความหวังใหม่

สู่ฟากฝันอันตั้งใจไม่ยอมแพ้

แสงแห่งรักส่องทางใจไม่อ่อนแอ

ด้วยรักแท้ในวันนี้เพราะมีเธอ .