ห้องสมุดที่ดูดี

สุปราณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดห้องสมุด

หลักและวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ห้องสมุดดูมีชีวิตชีวาน่าเข้าใช้บริการ จัดให้ดู้โล่งน่าอยู่ไม่อับ และบริการสื่อต่างๆ ไว้บริการอย่างหลากหลาย

ดูดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีกิจกรรมการอ่านอยู่เสมอเพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดวันนี้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เขียนมาอีกนะครับ จะรออ่านครับ