km

การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหัวไทร ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการแก้จนแบบบูรณาการจัดการความรู้(km)  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และนำความรู้ในชุมชนนำมาจัดการความรู้ได้ ซึ่งอำเภอหัวไทรดำเนินการจัดการความรู้ทั้งหมด 25 หมู่บ้านนำร่อง  11  ตำบล คือ ตำบลหัวไทร 3 หมู่บ้าน  ตำบลหน้าสตน 3 หมู่บ้าน  ตำบลบ้านราม 2 หมู่บ้าน  ตำบลบางนบ 2  หมู่บ้าน  ตำบลรามแก้ว 1  หมู่บ้าน  ตำบลเกาะเพชร 2 หมู่บ้าน  ตำบลเขาพังไกร  2  หมู่บ้าน  ตำบลแหลม 3 หมู่บ้าน ตำบลทรายขาว 3 หมู่บ้าน ตำบลท่าซอม 2 หมู่บ้าน และตำบลควนชะลิก 2  หมู่บ้าน   ต้องดำเนินการจัดหมู่บ้านละ 6  ครั้ง

      สำหรับตำบลบางนบ  ได้ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการแก้จนแบบบูรณาการจัดการความรู้(km) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

  •  หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการความรู้แล้วจำนวน  1  ครั้งและครั้งที่ 2 ดำเนินการจัด วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 นี้
  • หมู่ที่ 3 ได้ดำเนินการจัดการความรู้แล้วจำนวน 2  ครั้งและครั้งที่ 3 จัดวันที่ 26 กรกฎาคม  2549

      ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 2 หมู่ ในครั้งแรก เป็นการจัดแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างวิสัยทัศน์ว่าในอนาคต ประชาชนในชุมชนต้องการให้หมู่บ้านของตัวเองมีทิศทางที่จะเดินไปในทิศทางใด โดยนำทฤษฎีปลาทู มาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  คือ ในครั้งแรกจะพูดถึงหัวปลาทู(เป้าหมาย วิสัยทัศย์ ทิศทางที่จะเดิน) ครั้งที่ 2-5 พูดถึงส่วนกลางของปลาทู(รายละเอียดต่างๆตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย) และครั้งที่ 6 จะพูดถึงหางปลาทู(สรุป ผลสำเร็จ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#วงเรียนรู้#ชุมชนเข้มแข็ง

หมายเลขบันทึก: 39431, เขียน: 18 Jul 2006 @ 13:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)