กิจกรรมห้องสมุด

เทศกาลงานดอกจูดบานอำเภอชะอวด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน ระหว่างวันที่17 -24 กรกฎาคม 2549 ณสนามเทศบาลตำบลชะอวด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวดความเห็น (0)