การจัดการความรู้ km เฉลิมพระเกียรติ

กัลยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำลังดำเนินการในกิจกรรมที่ 6
การจัดการความรู้ km เฉลิมพระเกียรติ  สำหรับปีงบประมาณนี้ดำเนินการใน  10  หมู่บ้านนำร่อง  กำลังดำเนินการในกิจกรรมที่  6  การอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน  การจัดเวทีชาวบ้าน  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  2549  และจะสิ้นสุด  6  เวที  ในวันที่  29  สิงหาคม  2549  นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ km เฉลิมพระเกียรติความเห็น (0)