กิจกรรมห้องสมุด

วันเข้าพรรษา
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 9-10  กรกฏาคม 2549 นี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียรใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปตามวัดต่าง ๆ ในอำเภอเชียรใหญ่ และจัดนิทรรศการ หน้าห้องสมุด ชักชวนให้ผู้ใช้บริการทำความดีในช่วงเข้าพรรษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดประชาชนความเห็น (0)