กำเนิดมนุษย์

กลิ่นตัวแรง และการแต่งกาย จึงล้าหลัง แล้วหยิบยื่นอาหารปรุงแต่ง โดยในการเดินทางไป ลืมให้เกียรติยกย่อง และลืมศึกษาอารยธรรมเขา

                       สืบค้นตำรา  ไม่เห็นที่เขียนจากภาษาไทย  คงมีที่นักวิชาการไปศึกษาจากต่างประเทศ  และแปลมาเป็นภาษาไทยให้อ่าน  ในทางตำราแจ้งว่า มนุษย์ในทางวิชาแบ่งเป็นยุค ๆ

                       เช่น ยุคคลาสสิก  ยุคคริสเตียน ยุคแสงสว่างทางปัญญา ยุคแห่งความก้าวหน้า  ยุคแห่งความกระวนกระวายใจ  ( จากตำรา วิวัฒนการทางความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษย์ชาติ แปลจาก Section Three , Man and Mankind แปลโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ) ตามสารบัญหนังสือแปล

                      ในทางความจริง กล่าวกันว่า พี่น้องตองเหลืองหรือมราบรี เป็นมนุษย์โบราณ  แน่นอน  หลายคนไม่เข้าใจ  เมื่อไปเยือนเขาถึงถิ่นแบบไม่เข้าใจ  ได้พูดว่า ทำไมกลิ่นตัวแรง และการแต่งกาย จึงล้าหลัง    แล้วหยิบยื่นอาหารปรุงแต่ง โดยในการเดินทางไป ลืมให้เกียรติยกย่อง และลืมศึกษาอารยธรรมเขาว่าเป็นอย่างไร  น่าเสียดาย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มราบรีหรือชนเผ่าตองเหลืองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ที่บอกว่า  ลืม  เพราะเชื่อว่า คงไม่เจตนากัน.