ลองลง kv มา 2 วันแล้วยัง run ไม่ขึ้นเลย อืมกำลังพยายามต่อไป