เรื่องน่ากังวลใจ ของเพื่อนๆ ในที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างแรกคือ การถูกโจมตีด้วยไวรัส แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

-ทางแก้ คือ ปรับเปลี่ยนทำให้คอมพิวเตอร์เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถป้องกันไวรัสได้