นวลจันทร์
นางสาว นวลจันทร์ กลไกล

สื่อการสอน


มีความรู้ความเข้าใจในสื่อการสอน

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน                    

    กระบวบการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน   

นอกจากนี้สื่อการสอน

*จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

*สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้*สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

*สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนซ่อมฃเสริม

*เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

*จะเป็นเครื่องสื่อกำหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ประเภทของสื่อการสอน                  

      สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน  หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางไดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้           

วัสดุ  ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ            อุปกรณ์  ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปแกรณ์นั้นๆเอง           

 วิธีการ  ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ  เช่น  การจัดกิจกรรมต่างเกณฑ์การศึกษาสื่อ เป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่  

1.    แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม  

หลักการเลือกสื่อการสอน

     สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย  ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละอย่างมีศักยภาพในตัวของมันเองแตกต่างกัน

ารใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์           

             คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้

1.    แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.   แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3.   แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.   แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

    การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์   สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ 

 1.    การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ

  2.การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ

 นางสาวนวลจันทร์  กลไกล  เลขที่  19คบ.35.4.1
หมายเลขบันทึก: 39314เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2006 23:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี