การค้นฐานออนไลน์ ตามคำถามคุณกระแต

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Online Database & e-Book

เช้านี้เข้ามาเจอคำถามตรงกับหน้าที่รับผิดชอบพอดี คุณกระแตขอถาม เรื่องเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลฐานออนไลน์ และการใช้ e-Book ก็เลยมีเรื่องให้ได้เล่า

ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด ม.น. เรา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ฐานข้อมูลที่เราจ่ายเงินบอกรับเอง ทั้งจากงบประมาณของห้องสมุดและจากงบประมาณสนับสนุนจากคณะต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของฐานข้อมูล  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ สกอ. จัดงบสนับสนุนบอกรับให้ 24 มหาวิทยาลัยของรัฐ (เดิม) ในลักษณะ consortium เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเหล่านี้เราจะใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 23 แห่ง (ในอนาคตคาดว่าจะขยายไปยังทุกสถาบันอุดมศึกษาค่ะ)

การสืบค้นก็จะมีลักษณะการค้น 2-3 ลักษณะหลักๆ ได้แก่ การสืบค้นแบบ basic การสืบค้นแบบ advanced และการสืบค้นด้วยวิธี browse จริงๆ แล้วมีวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อีกบ้าง แต่มักไม่ค่อยใช้กัน ไว้จะมาเล่าทีหลังว่า แต่ละลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

ทีนี้มาตอบปัญหาคุณกระแต กรณีที่บอกว่า มีการถาม ID และ Password นั้น แสดงว่า ข้อมูลที่คุณกำลังค้นอยู่ ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่สามารถดึงข้อมูลฉบับเต็ม (full text) ได้ เช่น ฐาน ACS เราดึงข้อมูล full text ได้แค่ 4 ปี ย้อนหลังจากเวลาปัจจุบัน (บางรายการของ 4 ปีนี้อีกต่างหาก โดนต่างชาติโกงตลอดเลยค่ะ) หรือฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานยอดฮิตของคนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อันที่จริงมีข้อมูลทุกสาขามากบ้างน้อยบ้าง เพียงแต่เขาเริ่มต้นจากข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เราสามารถดึงข้อมูล full text ได้เพียง 10 ปีย้อนหลังค่ะ ถ้าย้อนไปมากกว่านั้น ต้องจ่ายตังค์ค่ะ  หรือหากเป็นฐานข้อมูล Proquest Digital Dissertation and Theses บางรายการเราสามารถดึงฉบับ full text ได้ทั้งเล่มเลยนะคะ แต่บางรายการเราดึงข้อมูลได้เพียง 24 หน้าแรก เท่านั้นค่ะ  ฐานข้อมูลที่เราบอกรับ ประเทศเราเสียงบประมาณค่อนข้างมาก อยากให้ทุกท่านทดลองใช้และพยายามใช้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการใช้งบประมาณของชาติให้คุ้มค่าที่สุด

อีกข้อคำถามหนึ่งของคุณกระแตที่ถามเรื่อง e - Book ตอบง่ายๆ ว่า ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ ดึงได้ที่ละหน้า print out ได้ทีละหน้า และทำได้ไม่มากกว่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ค่ะ (ไม่ทำความเสียหายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์)

ประการสำคัญ  การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ต้องขอร้องท่านที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ กรุณาอย่าโหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดาวน์โหลด การกระทำแบบนั้นของท่านจะทำให้เราทั้ง 24 มหาวิทยาลัย ถูกตัดสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลนั้นๆ เนื่องจากผิดข้อสัญญาขั้นร้ายแรงค่ะ

สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณารักษ์บริการความเห็น (0)