ตลาดนัดความรู้ แก้ไขปัญหาหนี้สิน เวทีภาคใต้

ม.11 ต.กำโลน

  วันที่ 14 กย.ได้เข้าร่วมงาน (มี อ.หญิง และทีมประสานจากหน่วยจัดการความรู้ฯ) “ตลาดนัดความรู้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชน เวทีภาคใต้” ณ หมู่ 11 ต.กำโลน ผู้เข้าร่วมการจัดตลาดนัดความรู้จะเป็นตัวแทน แกนนำกลุ่ม องค์กรชุมชน 1)ต.กำโลน  2)ทีมตรัง 3)สหกรณ์ร่มเกล้า           สุราษฎร์ธานี  4) ต.ท่าพญา 5) ต.ขุนทะเล 6) ต.กะปาง 7) ต.ท่าดี 8) ต.หูล่อง 9) ต.คลองเฉลิม พัทลุง โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.11 และแกนนำกลุ่ม องค์กรชุมชน ต.กำโลน ร่วมกับ พอช. เป็นเจ้าภาพจัดตลาดนัดความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยชุมชน และสรุปบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่ รูปธรรม 5 พื้นที่ ใน จ.นครศรีฯ เพื่อ   ผู้ที่สนใจสามารถนำเอาความรู้ เทคนิค ประสบการณ์การทำงานไปใช้และขยายผลสู่พื้นที่ต่อไป 

            รูปแบบการจัดตลาดนัดในช่วงเช้าเป็นเวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน” ตอนบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐาน มี 6 ฐาน

1)      จุดประกายความคิด 2)      สำรวจข้อมูลครัวเรือนและหนี้สิน 3)      การจัดระบบกลุ่มย่อยครอบครัว 4)      การบริหารจัดการ 5)      การจัดระบบการออม/สินเชื่อ/สวัสดิการ 6)      การทำบัญชีครัวเรือน /แผนพัฒนาครอบครัว/และกลุ่ม

พอจะสรุปประเด็นที่ได้ ดังนี้

จุดประกายความคิด

1)      รู้ปัญหา (จากหน่วยงาน) 2)      แนะนำชักชวนมารวมกลุ่ม 3)      เอาประโยชน์ (แกหนี้)มาล่อ 4)      ภาระหนี้สินเดิม เช่น การเคหะ

สำรวจข้อมูลครัวเรือนและหนี้สิน

1)      รู้ภาระหนี้สินของคนในกลุ่ม 2)      สำรวจจนเป็นข้อมูลจริง (สมาชิกกล้าบอกความจริง) 3)      สำรวจโดยกลุ่ม 5 ครัวเรือน

การจัดระบบกลุ่มย่อยครอบครัว

1)      การเสริมอาชีพ เพาะเห็ด 2)      รวมซื้อข้าวสาร 3)      สร้างการเรียนรู้/เปิดเผย/มีสัจจะ 4)      เป็นศูนย์ประสานงานสื่อสารให้สมาชิก 

การบริหารจัดการ

1)      สร้างความเข้าใจในสมาชิก 2)      จัดตั้งกลุ่ม/ขยายผล 3)      กระจายบทบาทการทำงาน 4)      ประสานหน่วยงาน/ภาคี/ผู้นำในหมู่บ้าน 5)      มีระบบตรวจสอบประเมินกลุ่มย่อย

6)      จัดความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างกลุ่มย่อย – กลุ่มใหญ่

การจัดระบบการออม/สินเชื่อ/สวัสดิการ

1)      ออมทุกวัน 2)      หัวหน้ากลุ่มเก็บเงินและบอกความต้องการกู้ของสมาชิกมาบอกกลุ่มใหญ่ 3)      กำหนดเงินออมตามสภาพปัญหา (หนี้สิน+สร้างอนาคต) 4)      ขยายผลการออมไปสู่ลูก ปลูกฝังการออม

การทำบัญชีครัวเรือน /แผนพัฒนาครอบครัว/และกลุ่ม

1)      รู้รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 2)      ลดรายจ่ายมาอออม 3)      รู้จักการบริหารการใช้จ่ายมากขึ้น 4)      เป็นข้อมูลให้คนในครอบครัววางแผนแก้ปัญหาหนี้สิน 5)      เป็นข้อมูลให้เพื่อพิจารณา

งานนี้ อ.หญิง แป้น และแหม่ม เป็นคุณอำนวยจำเป็น เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยคะ

วันนี้ประชุมทีมคุณเอื้อ และคุณอำนวยทั้งหมดที่หอสมุดประชาชน เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเล่าให้ฟังนะคะ <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)