ยามไทย หัวใจ 5 ส.

เป็นภาพที่ประทับใจสำหรับยามไทย หัวใจ 5 ส. ครับ

                                     

      วันนี้ผมพยายามเดินรอบ ๆ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารคณะฯ  เพื่อหาสิ่งที่เป็นศัตรูกับ 5 ส. ส่วนใหญ่บริเวณภายในตัวอาคารมักไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่พอเดินไปบริเวณรอบ ๆ ภายนอกอาคารบริเวณข้างตึก ก็พบศัตรูของ 5 ส. ในหลายจุด เจ้าหน้าที่หลายคนในคณะกำลังทำกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน 5 ส. ส่วนผมเองได้รับผิดชอบพื้นที่ของตนเองตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้จึงมีเวลาดูพื้นส่วนกลาง และบริเวณรอบ ๆ อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พลชวน ยอดคง... ยาม)ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารเดินมาหาผม และผมได้ถามหาคนสวน ยามได้รีบไปตามหาคนสวนให้ผมและจัดเก็บของที่ไม่เป็นระเบียบตามบริเวณรอบอาคารให้เรียบร้อย รวมทั้งช่วยทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวให้ด้วย โดยยามได้ช่วยเก็บสิ่งของที่ไม่เรียบร้อยและช่วยล้างทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณรอบ ๆ อาคารของคณะให้อย่างเรียบร้อย บางวันผมกลับบ้านเห็นยามคนดังกล่าวหยิบไม้กวาดมากวาดบริเวณด้านหน้าอาคารของคณะ เป็นภาพที่ประทับใจสำหรับยามไทย หัวใจ 5 ส. ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)