KM แบบ “สัมมนาผู้รู้เห็น”

KM แบบ “สัมมนาผู้รู้เห็น”


          วันนี้ (12 ก.ย.48) ผมไปร่วมประชุม “กลุ่มสามพราน” ได้รับความรู้มาเต็มอิ่ม   โดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคนิคที่เรียกว่า Witness Seminar   ซึ่งคุณหมอโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์  เรียกว่า “การสัมมนาผู้รู้เห็น”   เพื่อถ่ายทอดความทรงจำของบุคคลที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ที่มาร่วมประชุมกัน   เพื่อบอกเล่าให้ความเห็น   อภิปราย   ถกเถียง   ถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษา   จดบันทึก   หรือทำความเข้าใจ   อ่านแค่นี้ท่านเห็น “KM Inside” ไหมครับ  


          คุณหมอโกมาตรบอกว่าวิธีการนี้เริ่มพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี   ก่อความเจริญให้แก่วงการประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์สถาบันตามที่เราคุ้นเคย   แต่เป็นประวัติศาสตร์ทางสังคม   ประวัติศาสตร์ของชุมชน   รวมทั้งประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข


          คุณหมอโกมาตรเรียนจบปริญญาเอกด้าน Social Anthropology จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   เป็น ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ   ในสังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   กระทรวงสาธารณสุข   ต้องการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคนิคนี้มาใช้ในประเทศไทย   และพัฒนาเทคนิคให้เหมาะสมต่อประเทศไทย   สำหรับพัฒนาประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย   อันนำไปสู่เวทีนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ   และ สคส. จะเข้าไปหนุนเพื่อบูรณาการการะบวนการ KM เข้าไป   และจะเชื่อมโยงวิธีการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ สกว. เข้าไปด้วย
         
          ผมมองเห็นพัฒนาการเชิงวิชาการและเขิงประยุกต์ที่กิจกรรมนี้จะมีต่อสังคมไทยด้วยใจระทึก


          สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการบูรณาการเทคนิควิธีการทางประวัติศาสตร์เข้ากับ KM   แล้วนำไปใช้สร้างความเป็นตัวตนของคนในชุมชน/สังคม   หรือนำไปสู่การสร้างความรู้เชิงประวัติศาสตร์เชิงเรื่องราวของชุมชนหรือคนเล็กคนน้อย   จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง

     

  นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์              บรรยากาศการประชุม


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   12 ก.ย.48
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)