ก้าวย่างทางการศึกษา

ONET, ANET ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนรู้
ก้าวย่างทางการศึกษา วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากลูกศิษย์ที่โรงเรียนมาขอปรึกษาในเรื่องการเรียนต่อและการสอบ ONET และ ANET ที่จะมาถึงของปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้นักเรียนมีความกังวลกับข่าวการประกาศผล 50 อันดับโรงเรียนที่ได้คะแนน ONET และ ANET สูงสุด  และ 50  อันดับสูงสุด  นักเรียนกลัวโรงเรียนติดอันดับท้ายและไม่เป็นที่ยอมรับ น่าสงสารนักเรียน เพราะกังวลใจมากว่าถ้าเขาสอบได้คะแนนน้อยปีหน้าจะไปเรียนที่ไหนต่อได้  ตอนนี้นักเรียนหลายคนดิ้นรนที่จะไปเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะได้คะแนนสูง ๆ  ก็พยายามทำความเข้าใจว่าคะแนน ONET และ ANET ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต เพราะยังสามารถไปสอบเรียนต่อในระบบโควตารับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้  ซึ่งจริงแล้วการจัดลำดับของโรงเรียนนั้นน่าจะส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนมากกว่า ไม่ใช่ส่งผลต่อนักเรียน   เป็นงงกับการศึกษาที่หลายฝ่ายพยายามปฏิรูป ว่าจริง ๆ แล้วเราปฏิรูปอะไร เพราะปัญหาก็ยังมีอยู่แบบเดิม คือติดอยู่กับกรอบของคะแนน และทำไมถึงพยายามนักหนาที่จะจัดอันดับโรงเรียน ในเมื่อรัฐเองก็มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้คนและความเท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ก่อนที่จะจัดอันดับของแสดงความคิดเห็นในแง่ของครูสายปฏิบัติการสอน (ไม่ใช่ผู้บริหาร) ดังนี้การจัดอันดับโรงเรียนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาหรือการปฏิรูป ทั้งนี้เพราะแต่ละโรงเรียนอยู่ภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน  ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.  ด้านงบประมาณ  ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก กับขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณที่จะมาพัฒนาองค์กร พัฒนาการเรียนการสอนก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง2. ด้านบุคลากร  โรงเรียนขนาดใหญ่มีครูมากจนเกิน และครบทุกสาขาวิชา กับโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขาดแคลนครูอย่างมโหฬาร และมีครูไม่ตรงสาขา ทำให้ความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลต่อเด็กมีน้อย3.  ด้านนักเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนมีชื่อ โรงเรียนพิเศษ คัดนักเรียนที่มีคุณภาพได้ เช่น  สติปัญญา  ฐานะ สภาพครอบครัว  แต่โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีสิทธิ์เลือก แค่มีคนมาเรียนก็บุญแล้ว4.  ด้านการบริหาร  ทุกโรงเรียนไม่ได้มีผู้บริหารที่มองภาพการปฏิรูปการศึกษาได้เท่าเทียมกัน  ถ้าผู้บริหารที่มีใจเป็นธรรม  มองการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แท้จริง นักเรียนก็จะได้อานิสงส์  แต่ทุกวันนี้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีมากขึ้นในวงการศึกษา บางเรื่องกลายเป็นธุรกิจ ครูบังคับนักเรียนเรียนพิเศษเรียนได้เกรดดีเพราะรู้ข้อสอบ ครูที่เป็นคนของนายได้ดีทั้งที่ไม่เคยสอน ครูที่ตั้งสอนตั้งใจพัฒนาแต่ไม่เข้าตากรรมการ(ผู้บริหาร ... ก็ไม่ได้เกิด) ไม่ได้พัฒนาการเรียนการสอนได้ตามที่ต้องการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณมากครับที่นำเอาประสบการณ์จริง(ผมขอยืนยันว่าเป็นความจริงทั้งหมด)มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยากให้คุณครูและผู้บริหารได้อ่านบันทึกนี้มากๆ ครับ แล้วช่วยกันคิดหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.บวร มาก ๆ ค่ะที่เข้าใจ คงต้องช่วยกันทุกฝ่ายค่ะ เพราะยอมรับทุกวันนี้สงสารนักเรียนมาก ๆ ครูดี ๆ หมดกำลังใจกับระบบไปเยอะ