ตรวจมะเร็ง(Test)

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก

         ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  อรัญญิก

สุพัฒนา Test

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเมือง พิษณุโลกความเห็น (0)