ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว

ความสุขอยู่ที่ใจ
สุขภาพจิตใจและสุขภาพกายมีความผูกพันกันจนแยกกันออกได้ยากมาก  ถ้าเรามีสุขภาพด้านจิตใจที่ดีก็สามารถที่จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายได้ด้วย  เช่น  การแสดงออกทางสีหน้าที่ยิ้มแย้ม  ดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข  เคยเห็นคนที่มีความทุกข์จากความยากจนแต่เค้าสามารถที่จะมีความสุขได้ตามแบบฉบับของเค้าเองด้วยการทำจิตใจให้เป็นสุข และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั่นเอง  นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blogความเห็น (0)