อย่างที่หลายท่านทราบแล้ว   ถึงเรื่องการย้ายเครื่องแม่ข่าย  Gotoknow   กลับเมืองไทย      พอดีประจวบกับกับเหตุการณ์เพิ่มจำนวนผู้ใช้ Gotoknow  อย่างทะลักทะลาย   จึงเกิดผลกระทบต่อระบบในบางช่วง   ประกอบกับ search engine  ตัวดังๆทั้งหลายที่รู้จัก Gotoknow เป็นอย่างดี เข้ามาค้นฐานข้อมูลจนบางครั้งทำให้ระบบล่าช้าไปบ้าง  

ดังนั้น   เพื่อให้การลงทุน  และการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย  Gotoknow  ตัวใหม่ (ที่กำลังจะลงทุน)   สามารถทำงานรองรับการขยายตัวของผู้ใช้จำนวนมากได้        และด้วยความประสงค์ของ  สคส.  ที่ต้องการให้ Gotoknow  เป็นฐานข้อมูลของประเทศอย่างแท้จริง  และใช้ได้ในระยะยาว    จึงได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารเครื่องแม่ข่ายมาพูดคุยให้คำแนะนำในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 นี้

ด้วยความคาดหวังว่า   เราจะได้คำแนะนำดีๆในการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่าย  ครั้งนี้   เพื่อนำไปพัฒนาให้การทำงานมีเสถียรภาพ  และเป็นที่ประทับใจของ Thai Bloggers  มากที่สุด