ประชุมหารือ server Gotoknow

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อย่างที่หลายท่านทราบแล้ว   ถึงเรื่องการย้ายเครื่องแม่ข่าย  Gotoknow   กลับเมืองไทย      พอดีประจวบกับกับเหตุการณ์เพิ่มจำนวนผู้ใช้ Gotoknow  อย่างทะลักทะลาย   จึงเกิดผลกระทบต่อระบบในบางช่วง   ประกอบกับ search engine  ตัวดังๆทั้งหลายที่รู้จัก Gotoknow เป็นอย่างดี เข้ามาค้นฐานข้อมูลจนบางครั้งทำให้ระบบล่าช้าไปบ้าง  

ดังนั้น   เพื่อให้การลงทุน  และการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย  Gotoknow  ตัวใหม่ (ที่กำลังจะลงทุน)   สามารถทำงานรองรับการขยายตัวของผู้ใช้จำนวนมากได้        และด้วยความประสงค์ของ  สคส.  ที่ต้องการให้ Gotoknow  เป็นฐานข้อมูลของประเทศอย่างแท้จริง  และใช้ได้ในระยะยาว    จึงได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารเครื่องแม่ข่ายมาพูดคุยให้คำแนะนำในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 นี้

ด้วยความคาดหวังว่า   เราจะได้คำแนะนำดีๆในการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่าย  ครั้งนี้   เพื่อนำไปพัฒนาให้การทำงานมีเสถียรภาพ  และเป็นที่ประทับใจของ Thai Bloggers  มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
คุณธวัชคะ ในหนังสือเชิญคุณบัญชา ที่ cc มาให้พี่วันที่นัดประชุม เป็นวันที่ 20 ค่ะ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ  เป็นวันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 49  ครับ