การจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

         หัวข้อข้างบนคิดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลที่ รศ. ดร. อนุชาติ  พวงสำลี  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นหัวเรือใหญ่   สำหรับใช้ในการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 7 หรือครั้งที่ 3/2549 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ   ระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ค.49   ผมเข้าร่วมได้วันเดียวคือวันสุดท้าย

         แค่วันเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผมได้เสพเอ็นดอร์ฟิน (endorphin) อย่างอิ่มเอม

         เครือข่าย UKM ของเราก้าวหน้าไปอย่างน่าชื่นใจครับ   เป็นภาพที่พวกเราที่ร่วมกันริเริ่มเครือข่ายนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2547 (UKM Workshop ครั้งแรกเสร็จในวันสึนามิ 26 ธ.ค.47 ครับ - ไม่มีวันลืม) มีความสุขมาก   ว่าเราได้ช่วยกันริเริ่มสิ่งดี ๆ ให้แก่วงการมหาวิทยาลัยและแก่บ้านเมือง

         ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคนริเริ่ม   แต่เกิดจากคนทำหรือคนปฏิบัติครับ   จึงต้องขอแสดงความยินดีต่อคณะผู้ดำเนินการเครือข่าย UKM และคณะผู้ดำเนินการ KM ในแต่ละมหาวิทยาลัย

         แต่ความสำเร็จจริง ๆ ไม่ใช่ความสำเร็จของ UKM ครับ   ต้องเป็นความสำเร็จที่งาน,  คนและองค์กร   ผมร่วมประชุมแค่ชั่วโมงเดียวผมก็รู้แล้วว่า   ความสำเร็จของจริงทั้ง 3 ประการนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นเป็นผลจากการทำ KM จริง ๆ ในองค์กรแล้วและผมเชื่อว่าต่อไปจะเกิดผลลึกในระดับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

         ผมไม่เล่าตัวสาระเรื่องการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามที่มีการพูดกันในที่ประชุมนะครับ   เพราะในที่ประชุมมียอดบล็อกเกอร์หลายคน   คงจะนำมาเล่าสู่โลก Blogoshere หรือ Gotoknowsphere กันเซ็งแซ่

                                            

                           บรรยากาศในห้องประชุม   

                     

                      อีกบรรยากาศหนึ่งของห้องประชุม

                     

                            นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม    

                      

                            นำเสนอผลงานของกลุ่มที่ ๘

                      

                           MindMap สรุปจากทุกกลุ่ม

                      

Reflection โดยวิทยากร ๒ ท่าน ช่วยตอกย้ำความเข้าใจและช่วยสร้างความท้าทายใหม่

                      

ปัจฉิมกถา เรื่องการสื่อสารและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี  มีเป้าหมายเพื่อสร้างวิธีคิดใหม่

                      

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ กล่าวปิดและให้ความเห็นว่า มีลู่ทางสื่อสารได้ ๕ แบบ

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)