เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากร 2 คน ในหน่วยงาน  ทั้ง2 คนได้นำเรื่องไปเล่าให้กับบุคคลหนึ่งฟัง  แต่โชคดีที่ผู้ที่รับฟังไม่นำเรื่องที่มาเล่าไปยั่วยุให้ทั้ง 2 ฝ่ายทะเลาะกัน  แต่กลับเป็นคนช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้ง 2 ฝ่าย กลับมาเข้าใจกัน

     จึงขอบอกว่าผู้ที่เป็นผู้เกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ มีความสำคัญมาก ต้องทำตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม  มีคุณธรรม ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ยุยงให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหายุติลงได้ด้วยดี