3 นาทีแรก พยายามรวบรวมความคิดเห็นที่ดี

3 นาทีต่อมา เขียนความคิดเห็นที่ดีที่เกิดขึ้นจากจิตใจของท่านเอง

3 นาทีต่อมา เขียนความคิดอื่นๆที่เหลวไหลไร้สาระ งี่เง่า ….ตามแต่จะคิดได้

3 นาทีต่อมา ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

3 นาทีต่อมา - คิดอย่างพินิจพิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง