คณะทันตแพทยศาสตร์ ม ขอนแก่น ค่อนข้างโชคดีที่ได้คนอย่างคุณเดชศักดิ์  ศานติวิวัฒน์ บรรณารักษ์ จากสำนักวิทยบริการมาดูแล ห้องสมุด สมนึก   พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ค่ะ คุณเดชศักดิ์ เป็นคนสุภาพ แถมมีอะไรดีๆเกี่ยวกับความรู้ต่างๆมาบอกเสมอค่ะเมื่อวันก่อน ได้รับข่าวสารดีๆ จากห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ มีข่าวดีๆมาบอก ใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับวารสารทางทันตแพทย์เชิญเปิดอ่านได้ ที่  http://boss.kku.ac.th:81/weblogfac/index.php นะคะ