...เป็นการเข้าร่วมครั้งที่ 2 ครับ แต่ครั้งนี้ถือว่าเต็มรูปแบบกว่าครั้งแรก เพราะได้ร่วมเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมเสวนา ขณะที่ครั้งแรกเป็นผู้สังเกตการณ์

ก่อนอื่นขอชมเชยจากใจจริงว่า ม.มหิดล (เจ้าภาพ) จัดงานครั้งนี้ได้เยี่ยมมากครับ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และกระบวนการ

1. เป้าหมายการเข้าร่วมเสวนาฯ ?

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกเครือข่าย เพื่อการหารูปแบบ แนวทางจากประสบการณ์จริง สู่ การปฏิบติ

2. ส่วนเกิน (จากที่คาดไว้) ?

   การเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Mind Mapping เพื่อการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากการเล่าเรื่อง (Story Telling) ภายในตัวเอง (Individual) ถ่ายทอดไปยังกลุ่ม (Node) และเครือข่าย (Network)

3. ส่วนขาด/ได้น้อย ?

   ส่วนที่ขาด คือ การสูญหายของความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ระหว่างการสื่อสาร/การถ่ายทอดจากตัวเองไปยังกลุ่มและเครือข่าย

4. แนะนำ/ปรับปรุง ?

   สิ่งท้าทายที่ต้องหาคำตอบ คือ ทำอย่างไรจึงจะเปิดใจ และใช้ใจนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

5. จะไปทำอะไร ?

   1) แผนงาน/โครงการ (ที่ชัดเจน) เพื่อการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม MSU-KM

   2) การเข้าร่วมงานพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง (จิบกาแฟ MSU-KM เดือนละครั้ง)

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงกับทุกท่านครับ

ไกรษร ( มมส )