สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในอนาคต(1)


รูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 12 (นครศรีธรรมราข-พัทลุง)

     "ในที่สุดชาวมัธยมศึกษาเดินกลับบ้านตนเองจนได้ แต่พวกเราชาวประถมศึกษา ยังสับสนกลับบ้านเดิมไม่ถูก แล้วจะทำอย่างไรดี" เป็นวลีที่จับใจ ได้สาระมากๆ จากปากของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ท่านหนึ่ง ซึ่งอดึตเคยเป็นผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด(สปจ.)  โดยส่วนตัว รัก เคารพ ศรัทธา ในตัวท่านมาก  ซึ่งท่านได้ตั้งปัญหาให้พวกเราชาวประถมศึกษา ไปหาคำตอบ วิธีการ ทั้งที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว แต่คงเป็นเพราะ 7 ปีที่ผ่านมาท่านประเมินยืนยันแล้วว่า การจัดการศึกษาล้มเหลว ด้อยคุณภาพ  เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ชาวประถมศึกษาหากท่านคิดจะออกจากป่าดงดิบ  ขอให้ท่านหาผู้นำที่ชาญฉลาด นำพาไปสู่บ้านเดิมให้จงได้(สปจ.)

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 12 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 โรง และจังหวัดพัทลุง 28 โรงเรียน ซึ่งอาณาเขตของพื้นที่ กว้างไกลมาก การบริหารจัดการคงลำบาก แต่การสื่อสาร เทคโนโลยี่ทันสมัย คงจะพอบรรเทาไปได้บ้าง จึงขอนำเสนอรูปแบบเชิงบริหารจัดการดังนี้

       1. โครงสร้างตามรูปแบบที่ กคศ.  กำหนด

       2. ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สาขาพัทลุง(บางท่านเรียกส่วนแยก)

       3.  มอบหมายรอง ผอ.สพม. รับผิดชอบ 1 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม

       4.  ประชุมประจำเดือน ให้รวมกัน แต่สถานที่ประชุมให้สลับกันเดือนละ 1  ครั้งระหว่างจังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช

      5. ให้มีกลุ่มวิทยบริหาร หรือ เรียกชื่ออย่างอื่น ก็ได้

          1) วิทยบริหาร 1 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ใน สพท.นศ.1 เดิม และเพิ่มโรงเรียนในเขตอำเภอปากพนัง 4 โรงเรียน รวม  19 โรงเรียน

          2) วิทยบริหาร 2 ได้แก่โรงเรียนที่อยู่ใน สพท.นศ. 2 เดิม มี 19 โรงเรียน

         3) วิทยบริหาร 3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ สพท.นศ. 3 เดิมคงเหลืออยู่ 20 โรงเรียน

         4) วิทยบริหาร 4 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใน สพท. นศ. 4 เดิม จำนวน 13 โรงเรียน

          5) วิทยบริหาร 5 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใน สพท.พัทลุง 1

          6) วิทยบริหาร 6 ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยุ่ใน สพท.พัทลุง 2

          ส่วนการบริหารจัดการด้านคุณภาพ นั้นคิดว่า ไม่เกินความสามารถของ ผอ.สพม. 12 และคณะ ส่วนความคิดเห็นส่วนตัวจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

หมายเลขบันทึก: 392042เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2010 01:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

ดีใจที่ได้สังกัดเดิม  ไม่ต้องรวมกัน   แยกกันเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมาก

ให้สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่12นครศรี-พัทลุงมาตรวจโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมเรื่องงบประมาณค่าอุปกรณ์นักเรียนที่ไม่ยุติธรรม

 

แยกออกมาแล้วก็ควรทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะเรื่องคศ 3 ฝากให้ช่วยกันดูแลบ้าง อย่าให้ได้เฉพาะฝ่ายบริหาร ส่งอย่างไรก็ผ่านหมด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูที่ทำงาน

อยากกลับไปทำงานที่บ้านเกิด(เมืองคอน) รับด้วยนะค่ะ

  รองผู้อำนวยการ ร.ร.กทม.

เป็นครูวิทยาศาสตร์อยู่สังกัด กทม เขตบางพลัด รรวัดวิมุตยาราม มา 4 ปีแล้ว อยากกลับบ้าน แต่ยังหาตำแหน่งว่างไม่ได้เลย ท่านใดต้องการมาทำงานกรุงเทพติดต่อได้คะ

ประภัสสร จันทร์เทพ

อยากทราบรายชื่อการเลื่อนวิทยาฐานะครูที่ประกาศว่าผ่านแล้วคศ 3

แยกเขตมัธยมได้สมใจแล้ว เร่งมือทำงานกันหน่อยโดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินล่าช้ามากกกกกกก ผู้รับเหมามีลูกน้องหลายคนที่ต้องเลี้ยงชีวิตเขานะคะ รบกวนมัธยมเขต 12 เร่งเบิกจ่ายหน่อย

ขอความกรุณาบอกข่าวถึง ผอ.มัยมศึกษาเขต 12 ให้ช่วยดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่การเงินที่ดูแลโรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ ช่วยทำเรื่องเบิกจ่ายเงินด้วยครับ ส่งงานตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคม นี่จะสิ้นกันยายนแล้วครับ ลำดับต่อไปก็กำลังจะสิ้นใจนะครับ กรุณาหน่อย

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คือมีความข้องใจเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการ หาตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาค ณ จังหวัดชุมพร นักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ยังไม่ได้ทำการคัดเลือกระหว่าง สพป.นศ.1-3และสพป.พัทลุง และ สพม.12

อยากทราบทั้ง 2 คือ สพป.และสพม.12 จะกำหนดวันแข่งวันไหนคะ เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม เท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ถามไปยังสำนักกิจกรรมของสพฐ.ผู้รับผิดเรื่องนี้ บอกมาว่า ให้ดำเนินการร่วมกัน

ปล.อยากทราบคำตอบค่ะ

นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สพป.นศ.3

หนูทราบจากคุณครูมาว่า นักเรียนขยายโอกาสที่แข่งขันทักษะทางวิชาการได้ที่ 1 ไม่มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาค หนูไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกหนูจะมีโอกาสเข้าแข่งขันกับเขาหรือเปล่า ถ้าไม่..เพราะอะไรหรือคะ

ผมอยากทราบว่า การเข้าร่วมวิชาการ

หนูอยากทราบว่า การแข่งทักษะวิชาการ ที่ได้ที่1 จะมีโอกาสไปแข่งขันในระดับภาค 14 จังหวัดภาคใต้ จะได้ไปแข่งขันหรือเปล่าค่ะ

ถ้าไม่...เพราะอะไรอยากทราบค่ะ

หนูทราบจากคุณครูว่านักเรียนขยายโอกาสที่เข้าแข่งขันได้อันดับ1ไม่มีโอกาศเข้าแข่งขันในระดับภาค หนูไม่เข้าใจว่าจริงหรือค่ะ เพราะอะไรค่ะ สงสารนักเรียนขยายโอกาสมากเลยค่ะ

ด.ญ.ทิพย์วิภา ศรีนะรัตน์

หนูอยากทราบว่า นักเรียนขยายโอกาสที่แข่งขันทักษะทางวิชาการได้ที่ 1 มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภาคเพื่อคัดเลือกเป็น ตัวแทนฃองภาคหรือไม่ค่ะ

ผมอยากทราบว่าการแข่งขันวิชาการระดับภาคครั้งนี้เด็กมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสจะได้ไปแข่งขันหรือไม่ครับ ถ้าไม่ได้แข่งขันเพราะอะไรครับ

ด.ช.ภูริวัชร์ แซ่อุ้ย

ผมอยากทราบว่าการแข่งขันวิชาการระดับภาคครั้งนี้เด็กมัธยมจากนักเรียนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามจะได้ไปแข่งขันหรือไม่ครับ ถ้าไม่ได้แข่งขัน เพราะอะไรครับ

หนูได้ทราบข่าวจากคุณครูที่ปรึกษามาว่า นักเรียนขยายโอกาสที่ได้แข่งขันวิชาการได้ที่ 1 ในระดับมัธยมศึกษา จะไม่มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อที่จะคัดแลือกเพื่อที่จะได้ไปเป็นตัวแทนของระดับภาค หนูไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมนักเรียนขยายโอกาศถึงไม่มีโอกาสที่จะไปแข่งขันวิชาการในระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ถ้าโรงเรียนขยายโอกาสไม่ได้เข้าแข่งขันเพราะอะไร.......ค่ะ

แยกส่วนก็จริงอยู่ แต่การทำงานหาความยุติธรรมไม่ได้เลย การประเมินความดีความชอบครูทำเหมือนการนั่งเทียนให้คะแนนเด็ก

น่าสมเพชจริงๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท