บาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่  มีใครบอกไว้ว่าเวรกรรมมีอยู่จริงและบาปกรรมเดี๋ยวนี้ตามทันอีกด้วย  บาปกรรมอะไรที่จะร้ายแรงไปมากว่าการทำบาปมำกรรมไหนแล้วล่ะ การที่เราทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทุกข์ใจ ทำให้ท่านต้องลำบากใจอยู่เสมอ  หรือรวมไปถึงการไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ด้วยแหละ เราทุกคนต่างมีพ่อแม่ คือผู้ที่ให้เราเกิดมาเป็นคนหนึ่งคนและได้มีวันนี้ได้ เวรกรรมที่จะตอบสนองอย่างเร็วไวที่สุด คือจะทำให้เราไม่เจริญและไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเลย  ทำอะไรก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการ บาปกรรมที่ตามทันที่อาจจะเห็นได้ดีว่า เราทำอย่างไรกับเขาเราก็จะได้อย่างนั้นตอบแทน นั่นก็ลูกเราก็จะทำกับเราอย่างที่เราเคยทำกับพ่อแม่ แล้วเราก็จะได้รู้ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ใจสักแค่ไหนที่เราเคยกระทำ   บาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่จะไม่นำความเจริญก้าวหน้ามาให้เราคร๊า   ^^^^