ความเห็น 2166595

บาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่

บาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่ ส่งผลให้เราไม่เจริญก้าวหน้า อย่างไรก็ตามพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกเจริญทั้งนั้นแม้เขาจะทำบาปกับพ่อแม่สักเพียงใดก็ตาม