73 วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ปี 2553

73 วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ปี 2553

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ปี 2553 วันพุธที่ 8 กันยายน 2553  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(รังสิต) คลอง 6 จ.ปทุมธานี

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) เดินทางมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

      * เลขาธิการ กศน.  กล่าวรายงาน

      * ผู้แทนยูเนสโกอ่านสาร

      * รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารนายกรัฐมนตรี

      * รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

         - ชมท้องฟ้าจำลองและชมสาธิตระบบฉายดาว

         - เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

         - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีปล่อยรถห้องสมุดเคลื่อนที่

     * การขับเคลื่อน กศน.ตำบลในปีงบประมาณ 2554

       โดย รองเลขาธิการ กศน (นายประเสริฐ บุญเรือง)

    ***** มอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในภารกิจของ กศน. *****

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)ความเห็น (2)

ครูนิ่ม
IP: xxx.122.226.223
เขียนเมื่อ 

ส่งภาพกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือให้ [email protected] ด้วย คอลัมภ์เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

คนเราควรจะมีการเรียนรู้ไปตลอด เรียนรู้สิ่งรอบข้างของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี แต่เราก็ต้องคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรค่ะ