มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดพังสิงห์
Usernamejimpooma
สมาชิกเลขที่117513
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อดีต ข้าราชการครู-ร.ร.น้ำโสมวิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี/ร.รท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล/ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช/ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช/โรงเรียนวัดน้ำรอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ความภูมิใจ-ได้รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขปี ๒๕๕๖/รางวัลคุรุสดุดี/ครูดีเด่นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี/ครูผู้เสียสละหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ เสียสละ อดทนและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี

คำจำกัดความของชีวิต

- เกิดเป็นคนไทย ไม่ลืมทดแทนคุณแผ่นดินเกิด - ฝันให้ไกล และไปให้ถึง - ชีวิตคนเรามันสั้น จะทำอะไรก็รีบทำ แต่อย่าลืมทำความดีไว้มากๆ

- ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

- ศรัทธาแห่งขุนเขา

การศึกษา

- อนุปริญญา(อศศ) เอกวัฒนธรรมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

-ปริญญาตรี เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา(มหาวิทยาลัยทักษิณ)

-ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

เพื่อนที่ดีและมีความหมายพี่โฮ พี่กบ พี่ศุภ พี่อู๊ด พี่ศัก น้องชาย น้องเบริ์ด น้องกุ้ง น้องจี๊ด น้องเบิ้ม นัยกล้วย นัยเริง ยัยจิ๋ม ปลัดชี ท่านเขียว ยัยทิพย์ ยัยน้อง

สิ่งที่อยากให้มีในวงการศึกษา-นักเรียนทุกคนเมื่อมาโรงเรียนแล้วมีความสุข

ความรัก -เป็นสิ่งสวยงามที่ทำให้ทุกคนมีความสุข เพราะฉะนั้นรักให้เป็นจะได้ไม่ทุกข์ แต่มีคนทุกข์เพราะรักเยอะ

ความศรัทธา -ศรัทธาแห่งขุนเขา(หลวงปู่สังวาลย์ ธัมมสาโร)สำนักสงฆ์วัดป่าเขามโนราห์ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี