คำถามของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Name: วีณา นวลละออง Address: [email protected]

Subject: ขอคำปรึกษาเรื่องวิทยานิพนธ์

Message: สวัสดีคะอาจารย์ หนูมีเรื่องที่จะปรึกษาอาจารย์คะ หนูเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สนใจและติดตามอ่านผลงานอาจารย์จาก blog มานานแล้ว ตอนนี้กำลังจะเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีความสนใจในเรื่องของการจัดการความรู้

 จึงอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่า จะสามารถ เสนอในแง่มุมใดได้บ้าง เพราะเท่าที่ติดตามมาส่วนมากจะเป็นลักษณะของการพัฒนารูปแบบ ซึ่งเป็น?! ??นระดับปริญญาเอก เป็นเชิงทดลอง จึงอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์คะ ....ขอขอบพระคุณคะ

ตอบ

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องไม่ถามอาจารย์แบบนี้ เพราะเป็นคำถามแบบที่ตัวเองไม่ได้หัดคิด

        ควรจะถามว่า ตัวเองคิดว่าจะทำ เรื่องนั้นเรื่องนี้ โดยจะมีวิธีการอย่างนั้นๆ คิดว่าน่าจะเกิดความรู้ใหม่อย่างนั้นๆ จะถูกต้องไหม

         อาจลองคิดมาหลายๆ คำตอบและแยกแยะดูว่าแบบไหนจะเกิดผลอย่างไร และถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหม

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนเพื่อให้คิดเป็น สร้างความรู้ใหม่เป็น ไม่ใช่แค่ให้มีวิทยานิพนธ์ไปส่งอาจารย์

        ถ้าผมตอบคำถามที่คุณถาม ผมเป็นอาจารย์ที่ทำลายลูกศิษย์ เป็นคนที่ใช้ไม่ได้

 วิจารณ์ พานิช

 ๑๕ กค. ๔๙