นำบทต่อไปมาฝากพร้อมคำแปล หลังจากที่อ่านบทแรกกันมาแล้วค่ะ

We all cry the same tears
tears of fright
tears of sadness
tears of loss
tears of frustration
tears of disappointment
tears of loneliness
พวกเราล้วนร่ำไห้ด้วยเหตุอันไม่แตกต่างกัน เราเสียน้ำตาเพราะความตกใจกลัว ความเศร้า ความสูญเสีย ความคับข้องใจ ความผิดหวัง ความอ้างว้าง

Lands are flooded with our tears
แผ่นดินท่วมท้นไปด้วยหยาดน้ำตา
We need one another's
kindness, cooperation, trust and respect
to survive

เราต้องการความเมตตา ความร่วมมือร่วมใจ ความเชื่อมั่น ความนับถือจากกันและกันเพื่อความอยู่รอด

We must talk
until there are no more words
เราต้องเจรจาปราศรัยกันจนไม่มีคำจะสรรหามาพูด
We must explain
until everything is understood

เราต้องชี้แจงจนกระทั่งทุกอย่างกระจ่างแจ้ง
We must be honest
until nothing is hidden

เราต้องสุจริตซื่อตรงไม่มีอะไรแอบแฝง
We must listen
until everything has been said

เราต้องตั้งใจฟังให้หมดทุกถ้อยความ
We must question
so that we know why

เราต้องไต่ถามจนกระทั่งรู้เหตุผล
We must be fair
so that everyone's needs are met

เราต้องยุติธรรมเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการ
If there is no communication
there will be no bond
If there is no bond
there will be no friendship

หากขาดการติดต่อสื่อสาร ก็ไม่มีสายสัมพันธ์
หากไม่มีสายสัมพันธ์ มิตรภาพก็เกิดไม่ได้

บทนี้หนักและลึกซึ้ง ยากต่อการเข้าถึง แต่ก็ช่วยให้เราคิดถึงสิ่งที่ถูกที่ควร

ท่อนสุดท้าย ทำให้นึกถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเราในGotoKnow กันไหมคะ