เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรเพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองหวาย

การเลี้ยงปลาเพื่อความเป็นอยู่ทีพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหวาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sorasak's blogความเห็น (7)

ปลาน่ากินจังคะผอ.

เขียนเมื่อ 

นิวได้มีโอการดูสารคดี เรื่อง  "เสียงกู่จากครูใหญ่"  ซึ่งการนำเสนอ...เป็นการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโดยครูใหญ่  รวมถึงได้สอนให้เห็นถึงการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน  โดยต้องเริ่มจากตัวเองก่อน  และพัฒนาไปยังชาวบ้านคะ  ..สารคดี เสียงกู่จากครูใหญ่  เป็นสารคดีที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา  ซึ่งตัวอย่างของสารคดีชุดนี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาโรงเรียนในชนบท คะ...นิวอยากให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็น "ครู"  ทุกคนได้ดูและนำไปพัฒนาตนเองเช่นเดียวกันคะ

ครูอัจ
IP: xxx.147.59.9
เขียนเมื่อ 
หากทุกโรงเรียนผู้นำทางปัญญา รู้จักนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ปัญหาทุก ๆ ด้านย่อมจะไม่บังเกิดหากถ้าจะเกิด การแก้ปัญหาย่อมแก้ไขได้โดยฉับพลัน
เขียนเมื่อ 
  • ขอบใจน้องนิวมากครับ
  • ไปดูมาแล้ว แวะไปดูโรงเรียนผอ มาด้วยครับน้องนิว น่าอยู่มาก
เขียนเมื่อ 
  • อรแอบมาคะ
  • (แอ๊ด)
เขียนเมื่อ