ความเห็น 48692

เศรษฐกิจพอเพียง

ครูอัจ
IP: xxx.147.59.9
เขียนเมื่อ 
หากทุกโรงเรียนผู้นำทางปัญญา รู้จักนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว ปัญหาทุก ๆ ด้านย่อมจะไม่บังเกิดหากถ้าจะเกิด การแก้ปัญหาย่อมแก้ไขได้โดยฉับพลัน