ความเห็น 48420

เศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

นิวได้มีโอการดูสารคดี เรื่อง  "เสียงกู่จากครูใหญ่"  ซึ่งการนำเสนอ...เป็นการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโดยครูใหญ่  รวมถึงได้สอนให้เห็นถึงการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน  โดยต้องเริ่มจากตัวเองก่อน  และพัฒนาไปยังชาวบ้านคะ  ..สารคดี เสียงกู่จากครูใหญ่  เป็นสารคดีที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา  ซึ่งตัวอย่างของสารคดีชุดนี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาโรงเรียนในชนบท คะ...นิวอยากให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็น "ครู"  ทุกคนได้ดูและนำไปพัฒนาตนเองเช่นเดียวกันคะ