KGTB
วาสนา นอพอโบ๊ะ อารุ

suffix


เรื่องน่ารู้
Suffix
       Suffix เป็นส่วนของคำที่เติม เพื่อให้รากศัพท์มีความหมายชัดเจนขึ้น
เช่น"ful" แปลว่า เต็มไปด้วย เพราะฉนั้น careful จึงแปลว่า เต็มไปด้วย
เช่น careful beautiful useful meaningful ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย "_ful" บอกเราว่าเต็มไปด้วยเช่น คำที่ mesningful คือ คำที่มากด้วยความหมาย
คำที่ลงท้ายด้วย suffix ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech)
เช่น คำนาม , คำคุณศัพท์ , คำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์
In every word above, the suffix "-ful" gives you the idea of "much of something.
" A meaningful word "has much meaning."
     1. NOUN-FORMING SUFFIXES MEANING" a person or a thing
(Suffix ที่เติมแล้วเป็นคำนามที่ หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ)
SUFFIX MEANING EXAMPLE
an, -ean, -ian person or thing that is of or belongs to ประชาชนหรือ สิ่งของของประเทศนั้น ๆ
; person skilled in or studying the subject ผู้ชำนาญในวิชาการ American historian
1.ant, -ent person or thing that does the action ผู้กระทำ servant
2.-ee person to whom the action is done ผู้รับการกระทำ trainee -
3.eer person concerned with ผู้เกี่ยวข้อง auctioneer -er, -or person or thing that does something
ผู้กระทำ dancer, screw driver -
4.ess female เพศหญิง actress -
5.ist person who believes in the ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อในความคิด หลักการ คำสอน ; person who is skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ nationalistBuddhistreceptionistguitarist
6.-ster person of a certain type คนกลุ่มเดียวกัน youngster -
7.y, -ie dear/ little person or thingผู้เป็นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ารัก daddy, auntie
     2. NOUN-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำนาม")
SUFFIX MEANING EXAMPLE
1.-acy , -cy state or quality of bankruptcy การล้มละลาย
2.-age activity courage ความกล้าหาญ
3.-al action arrival การมาถึง
4.-ance, -ence action, state or quality importance ความสำคัญ
5.-ary, -ery, -ry place where something is made, done or sold with library ห้องสมุด
6.-ate state electorate กลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
7.-ation, -tion, -ion action, state, condition examination การสอบ cracy, ocracy government, society democracy ประชาธิปไตย
8.-dom state of being ภาวะ freedom เสรีภาพ
9.-ful amount จำนวน handful จำนวน1 กำมือ
10.-hood state or time of being ภาวะ เป็น priesthood สมณเพศ
11.-phobia fear ความกลัว hydrophobia โรคกลัวน้ำ
12.-ic, -ics arts and sciences ศิลป ศาสตร์ physics ฟิสิกส์
13.-ide chemical compound สารเคมี cyanide ไซยาไนด์
14.-ing action การกระทำ gliding การร่อน
15.-ism idea, principles or teachings หลักการ คำสอน Buddhism พุทธศาสนา
16.-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความร้อนชื้น
17.-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet หนังสือเล่มเล็ก
18.-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์ วิชา geology ธรณีวิทยา
19.-ment result of ผลของการกระทำ management การจัดการ
20.-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี
21.-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ leadership ภาวะผู้นำ
     3.ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำคุณศัพท์")
SUFFIX MEANING EXAMPLE
 -able, -ible capable of; having; changeable
-al, -ial of; concerning; related to mental
-an, -ean, -ian of; belonging of American
-ant, -ent causing pleasant
-ate full of affectionate
-ed having surprised
-en made of wooden
-er comparative bigger
-ese belonging to; origin Japanese
-ful full of; causing careful
-ic, -ical connected with atomic
-ing causing surprising
-ish belonging to having thecharacter of Swedish, childish
-ive, -ative, -itive having the quality of explosive
-less without careless -like similar to childlike
-ly like in manner, nature orappearance; motherly
-ous, -eous, -ious causing dangerous
-some full of in all lonesome
-y full of; like that of rainy, silky
     4. ADVERB-FORMING SUFFIXES (Suffixes ที่แสดง "คำกริยาวิเศษณ์")
SUFFIX MEANING EXAMPLE
-ly in a manner of (ในอากัปกริยาที่ระบุ) quickly
-ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards
-wise in direction of ในทิศทาง c lockwise
     5. VERB-FORMING SUFFIXES(suffixes ที่แสดง "คำกริยา")
SUFFIX MEANING EXAMPLE
-ate act as; cause to become ทำให้ activate
-ed simple past tense; past participle looked
-en to make something… ทำ whiten
-ify cause; make something… ทำ magnify
-ing present participle reading
-ize (-ise) to make or put something in the stated condition ทำให้ centralize
หมายเลขบันทึก: 388450เขียนเมื่อ 27 สิงหาคม 2010 07:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (2)

ดีครับ ภาษาอังกฤษวันละหลายๆ คำ เติมเต็มความรู้ดี ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนการจัดการเรียนรู้ครับ  และขอบคุณในสิ่งที่คุณแบ่งปันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี