แนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการติดยาเสพติดแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันกรเสพยาเสพติดแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ผลการวิจัย พบว่า

- เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ใช้สรเสพติดหรือยาเสพติดมาก่อน
ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เริ่มจากบุหรี่
เด็กและเยาวชนให้ความสนใจกิจกรรมทางเลือกสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ ได้แก่ สื่อประเภทภาพยนตร์/วิดีโอ และรายการโทรทัศน์ ตามลำดับ

ในบรรดาสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนชอบสื่อภาพยนตร์/วิดีโอมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สไลด์และเพลง ตามลำดับ

 

ผู้วิจัย ริสา พานิชอัตรา (2535)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)