ความสัมพันธ์ระหว่างการรับข่าวสารกับความเชื่อทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

  ติดต่อ

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเน้นหนักประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ การรับข่าวสารจากโครงการ และความเชื่อทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่า
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่จากสื่อโปสเตอร์มากที่สุด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกต่อข่าวสารในระดับกลัวมาก

 

ผู้วิจัย อุลิชษา ชุดบุญธรรม (2532)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 38740, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:21:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประสิทธิผล#การไม่สูบบุหรี่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)