ความสัมพันธ์ระหว่างการรับข่าวสารกับความเชื่อทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเน้นหนักประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ การรับข่าวสารจากโครงการ และความเชื่อทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่า
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่จากสื่อโปสเตอร์มากที่สุด
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ มีความรู้สึกต่อข่าวสารในระดับกลัวมาก

 

ผู้วิจัย อุลิชษา ชุดบุญธรรม (2532)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

38740

เขียน

14 Jul 2006 @ 11:11
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก