สุขภาวะแบบองค์รวมกับชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑล


ผู้สูงอายุพุทธมณฑลกับสุขภาวะแบบองค์รวม

ในบรรยากาศเช้าของวันอาทิตย์ กลุ่มผู้สูงอายุพุทธมณฑลและผู้ที่สนใจนัดแนะเพื่อพบปะกันเพื่อทำกิจกรรม ออกกำลังกายฟื้นกำลังใจ กันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือน โดยใช้พื้นที่ด้านหน้า และภายใต้อาคารฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณกานต์  จันทวงษ์ เป็นผู้ประสานงานหลัก

กลุ่มผู้ที่สนใจ และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายประชาคมเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาในอำเภอพุทธมณฑล ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นกลุ่มคน และชุมชนที่มีแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนกันมาช้านาน โดยเน้นการพัฒนาเพื่อสุขภาวะทั้งภายนอกและจากข้างในอย่าง การเจริญสติภาวนา จะช่วยให้ได้รู้จักตัวเองและพึ่งตนเองต่อไปได้ ..

3-1.jpg picture by waweeme

กิจกรรมออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นการยืดเหยียดของร่างกายโดยใช้กระบองที่มาจากต้นไผ่กับเทคนิควิธีของป้าบุญมี โดยมี นพ.วัฒนา เทียมปฐม ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย ..

4-1.jpg

5-1.jpg

6-1.jpg

ใช้เวลากับกระบองป้าบุญมีประมาณ ๓๐-๔๐ นาที ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน มีการนั่งพักผ่อน พักเหนื่อย พูดคุยปรึกษาหารือในลักษณะของ การล้อมวงทานข้าวจับเข่าคุยกัน ในบรรยากาศของศาลาวัด นั่งทานอาหาร ผลไม้ ฟักทองต้ม กล้วยต้ม น้ำเต้าหู้ น้ำฟักทอง กันไปคุยกันไป Update ข้อมูลของชุมชน ใครมีข่าวสารฝากบอกใครต่อหรือมีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาหารือกัน ถือว่าเป็นที่ที่ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ..

7-1.jpg

8-1.jpg

 

ณัฐพัชร์ : บันทึกภาพ และเรื่องราว
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

-------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกที่เกี่ยวข้อง :
๑) สำรับข้าว ขันโตก วงกินข้าว กับสุขภาวะชุมชน << [คลิ๊ก] โดย อาจารย์วิรัตน์ (๒๙ ตุลาคม ๕๑)
๒) การล้อมวงจับเข่าคุยกัน << [คลิ๊ก]โดย ณัฐพัชร์ (๓๑ ตุลาคม ๕๑)
๓) เบิกบานในเรือนใจ << [คลิ๊ก] โดย ณัฐพัชร์ (๒๒ พฤศจิกายน ๕๑)
๔) ชีวเกษมที่เบิกฟ้าธรรมาศรม << [คลิ๊ก] โดย ณัฐพัชร์ (๘ มกราคม ๕๓)
๕) กิจกรรมกลุ่มจิตตปัญญาและพุทธธรรมศึกษา << [คลิ๊ก] โดย อาจารย์วิรัตน์ (๙ กรกฎาคม ๕๓)

ติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ :

 • ปรีชา ก้อนทอง และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อได้ที่ร้านหนังสือเบิกม่าน หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒-๘๘๙๒๘๒๘
 • กานต์ จันทวงษ์ | เริงวิชญ์ นิลโคตร | สนั่น ไชยเสน  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๐๒-๔๔๑๙๐๔๐-๓
หมายเลขบันทึก: 387240เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2010 19:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 23:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

การนำปฏิบัติที่หายากแต่เป็นการระดมพลังสร้างสุขภาพที่ง่าย

 • เป็นกิจกรรมเช้าวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้หรือครับ เห็นแล้วคิดถึงบรรยากาศการนั่งกินข้าว สนทนาพูดคุย นำความรู้และบทเรียนชีวิตมาแบ่งปันกันนะครับ
 • การสร้างการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมเป็นสื่อแบบบูรณาการอย่างนี้เป็นการนำปฏิบัติที่หายากแต่ก็เป็นการระดมพลังสร้างสุขภาพที่ง่าย
 • ที่หายากและได้คนนำปฏิบัติที่ยากก็เนื่องจากการทำกิจกรรมด้วยกัน ให้ชุมชนมีพื้นที่ส่วนรวมทางสังคมของตนเองอย่างนี้นั้น มักไม่ค่อยจะตรงกับผลงานของหน่วยงายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางอำเภอ หน่วยงานสุขภาพ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการในพื้นที่ ผู้ที่จะมาช่วยกันเป็นหลักใจให้แก่ชาวบ้านที่ให้น้ำใจและทำแม้นำเอาไปเขียนเป็นผลงานและ KPI ของหน่วยงานตนเองไม่ได้ ก็มักหายาก จึงต้องการภาวะผู้นำอย่างแท้จริงที่นำด้วยใจ มีจิตสาธารณะ ทำเพื่อบรรลุการขัดเกลาและได้แก่ตนเองผ่านการสร้างสรรค์สุขภาวะของส่วนรวม
 • ที่ทำได้ง่ายก็เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกของเวทีกิจกรรมอย่างนี้ มักมีวิธีคิดและภูมิปัญญาปฏิบัติในการพึ่งตนเองอยู่แล้ว เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ไม่ต้องสอน ไม่ต้องบรรยาย ไม่ต้องทำอีกหลายอย่าง เพียงแต่ใช้ความเป็นผู้นำทางวิชาการและความมีจิตสำนึกบริการสาธารณะของคนทำงานหน่วยงานภาครัฐ ให้มาเป็นหลักที่กลุ่มปัจเจกและชาวบ้านได้ถือเป็นที่อ้างอิงสำหรับรวมตัว ประสานงานและจัดการให้มีแหล่งพบปะ ได้วิธีคิดและวิธีเดินเข้าหากัน มีสื่อกิจกรรมเพื่อเชื่อมประสาน ซึ่งนักวิชาการและคนทำงานสาธารณะจะทำเป็น แต่ชาวบ้านทำไม่ได้และคนเคยทำงานที่อยู่ในเมืองก็ขาดทักษะในการเดินข้ามกรอบตนเองมานาน ที่เหลือ...ความเป็นชุมชนก็จะจัดการตนเองและก่อเกิดสิ่งดีๆ ก็ค่อยกล่อมเกลาตนเองให้ก่อเกิดสะสมไปโดยธรรมชาติของการสร้างสรรค์สังคมกลุ่มคน
 • ขอบคุณอาจารย์ณัฐพัชร์ที่นำมาสื่อสารและเผยแพร่ครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์วิรัตน์

 • มองว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาที่สุดค่ะ ถ้าเรายิ่งเข้าไปฟังลุงๆ ป้าๆ พูดคุยเราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากท่านๆ
 • เด็กรุ่นใหม่ทำอะไรเร็วๆ มักละเลยการฟัง โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยในบ้านของตัวเอง ..
 • การที่ผู้สูงวัยออกมาทำกิจกรรมลักษณะนี้มีทั้งได้กับตัวเอง ได้กับชุมชน สังคมของทุกท่านค่ะ ..
 • ต้องขอขอบพระคุณคุณลุง คุณป้าที่ได้นำ tacit knowledg ออกมาเป็นองค์ความรู้ให้ชาวพุทธมณฑลได้เป็นอย่างดีค่ะ บวกกับนักวิชาการช่วยเติมเต็ม อำเภอพุทธมณฑลก็จะกลายเป็นมณฑลแห่งสุขภาวะในที่สุดค่ะ ..

รู้แต่ว่ารอยยิ้มของคุณป้าเสื้อชมพูตอนเช้าทำให้วันนั้นเป็นวันพิเศษ เสน่ห์ของผู้สูงอายุ ขลังจริงๆ

สวัสดีค่ะ น้องชมพูเนกข์ : รอยยิ้มของผู้สูงวัยทำให้คิดได้ว่าคุณป้าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีค่ะ สุขภาพกายใจดี อยู่ในที่มีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี เลยทำให้เราๆ ลูกๆ หลานๆ ได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักค่ะ =)

 • ตามมาเชียร์ก่อน เอารำมวยจีนภาคภาษาอังกฤษมาแจม ฮ่า  เอารูปมาให้ดูด้วย เย้ๆๆ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ดร.ขจิต : และแล้วเราก็ได้พบกันตัวเป็นๆ นะค่ะ ดีใจจังค่ะ พี่ครูอ้อยเล็กด้วยค่ะ เย้ๆๆๆ ^^

สวัสดีค่ะ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง

 • ติดตามอ่านอยู่บ้างแล้วหล่ะค่ะ
 • รอออกพรรษาก่อนเถอะค่ะ จะพาอาจารย์ และคุณช้างน้อยฯ ไปถล่มอาจารย์หล่ะค๊าาาาา ^^"

สวัสดีค่ะ

กิจกรรมน่าสนใจจังโดยเฉพาะกิจกรรมการภาวนา

เสียดายอยู่ไกลไปหน่อยค่ะ ไม่งั้นจะพาแม่ไปจอย

สบายดีนะคะ

สวัสดีคะ พี่ณัฐรดา

 • ว่างช่วงไหนของสัปดาห์สักวันนึงก็แวะมาได้เสมอคะ แต่ทางสถาบันฯ ก็มีกิจกรรมในลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ หล่ะค่ะ สนใจช่วงไหนก็ลองประสานมาได้คะ ..
 • ทางนี้สบายดีคะ ทางโน้น (ชลบุรี)สบายดีนะคะ ^^
 • ชอบหวายแคระสีม่วงอ่อนของพี่ณัฐรดาจังค่ะ เอ่อ สนใจจะรับการ์ดกล้วยไม้จากสีน้ำในช่วงปีใหม่นี้สักใบไหมคะ ถ้าสนใจจะได้เริ่มปฏิบัติการซะที ฮ่าาาา ^^"
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท