วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

วันนี้ ไปรับการอบรม นโยบาย และปฏิบัติการวิจัย ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 60 โรงเรียน ทั่วประเทศ 500 โรงเรียน

*****

ชื่อวิจัย......วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

*****

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอให้โรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 

*****

Wijai1

*****

เมื่อเข้าประชุมแล้ว  จึงรู้ว่า เราทั้งหมด 60 โรงเรียน คือกลุ่มเป้าหมายในการทำวิจัย  ซึ่ง หัวหน้าวิจัย เรียกพวกเราว่า.....นักวิจัยภายใน

*****

Wijai2

*****

เครื่องมือวิจัย  กรอบการวิจัย  เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR (Participatory Action Research)

*****

ด้วยมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดี มีมาตรฐานสากล  เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มี ระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทยและมีความก้าวไกลในระดับสากล

*****

Wijai3

*****

ส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการดำเนินการ จะรายงานในอันดับต่อไป

*****

เริ่มแล้ว..ไทย อังกฤษ จีน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

*****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจและมาศึกษาดูการทำวิจัย

คอยติดตามตอนต่อไปค่ะ...Thanks...ค่ะพี่ครูอ้อย

สวัสดีค่ะ น้องจิ๋ว P ภัทรานิษฐ์

ขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม ครูอ้อยกำลังอ่านเครื่องมืออยู่ค่ะ

มีความสุขมากๆๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีพี่ครูอ้อย

                ถ้าสำเร็จประเทศไทยแข่งขันกับเพื่อน ๆ ได้แน่ครับ

                                                 โชคดีครับพี่ครู

เขียนเมื่อ 

อยากให้พัฒนานานแล้ว ทุกวันนี้เด็กไม่สำเร็จเป้าหมาย ครั้งนี้คงสำเร็จ

ต้องสำเร็จสิคะ ช้าหน่อย แต่เราก็ตั้งใจทำให้สำเร็จ ค่ะ

ว่างๆจะนำแต่ละตอนของวิจัยเรื่องสำคัญนี้ มาลงให้ได้อ่านกันนะคะ