สิ่งที่เรียน การฝึกเล่นฟุตซอล

วิธีเรียน  ฟุตซอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะอย่างมากในการเล่น เพราะว่าต้องเล่นในพื้นที่น้อย และลูกฟุตซอลก็มีน้ำหนักมากกว่าลูกฟุตบอล การที่จะสามารถเล่นฟุตซอลได้ดีนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ และความคล่องตัวในการเล่น อีกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นที่เร็ว รวมถึงการตัดสินใจที่เร็วด้วย สำหรับข้าพเจ้าก็เริ่มฝึกเล่นฟุตซอลตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอาศัยพื้นฐานในการเตะฟุตบอล แต่เมื่อข้าพเจ้าได้มาหัดลองเตะฟุตซอลก็ได้รู้ว่ามันแตกต่างกับฟุตบอล ทั้งจังหวะในการเล่นและการส่งลูกเพื่อให้เพื่อนในทีม และอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้ข้าพเจ้าสนใจและก็เริ่มฝึกการเตะเรื่อยๆ โดยจากการสอนจากเพื่อนๆ พี่ๆอีกทั้งเทคนิคต่างๆจากทางอินเตอร์เน็ต ทั้งการเลี้ยงลูก การโยน การใช้ทักษะต่างๆ 

 

ผลการเรียน  หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆและเทคนิคต่างๆแล้วข้าพเจ้าก็ฝึกหัดการเล่นเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญ และฝึกการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อความคล่องตัว สามารถที่จะหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เสียจังหละ การยิงประตู อีกทั้งยังรวมถึงการส่งลูกเพื่อที่จะให้เพื่อนในทีมได้เล่นจังหวะที่ง่ายและได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ ถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง และทำการฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะทำในสิ่งๆนั้น และอีกอย่างการที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นก็จะต้องมีผู้แนะนำที่ดีและมีประสบการณ์ หรืออาจเกิดจากการที่เราศึกษาค้นคว้ามาเอง จากทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆ ที่สามารถหาได้