เวทีแก้จนที่ตำบลนาเคียน 1

แก้จนด้วยหลักการศาสนา
    บ่ายวานนี้ผมและคณะคุณอำนวยตำบลได้ลงไปจัดกระบวนการที่ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันนี้ครูนงติดภาระกิจไม่สามารถไปร่วมด้วยได้คณะเลยต้องจัดการกันเอง งานนี้มีคณะคุณอำนวยจากสำนักงานสาธารณสุข (อนามัยตำบล) และ คุณอำนวยจากสำนักงานเกษตร คุณอำนวยจากสำนักงานพัฒนาชุมชน  และทีมคุณอำนวยจาก กศน.
    เวลาบ่ายโมงตรง คุณกิจ มากันพร้อมพรึบ เราก็เริ่มเข้ากระบวนการ พี่หทัยกาญจน์ซึ่งเป็นครูอาสาฯ เจ้าของพื้นที่เดิม (ตอนนี้ไปช่วยงานที่ กศน. จังหวัด) ก็แนะนำวิทยากรกระบวนการ ที่เข้าร่วมเวทีจัดการความรู้  หลังจากนั้นผมก็รับหน้าที่ในการนำกระบวนการโดยการเล่าที่มาที่ไปของโครงการและ เริ่มให้คุณกิจแบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมายการแก้จนของแต่ละคน โดยเริ่มที่ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
    ผมลืมบอกไปพื้นที่ตำบลนาเคียนเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  99 %  ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ที่เข้าร่วมกระบวนการในวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นอิสลามทั้งหมด  ฟังดูแล้วน่าหนักใจใช่ไหมครับ… ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่พอเข้ากระบวนการจริงๆ กลับตรงกันข้ามทุกอย่างออกมาดูดีไปหมด  ทั้งเป้าหมายในส่วนของการลดรายจ่าย และเป้าหมายของการเพิ่มรายได้ ผมเริ่มให้แต่ละกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยเล่าเป้าหมายของแต่ละคนในกลุ่ม และคัดเลือกเป้าหมายที่กลุ่มเห็นว่าน่าสนใจและน่าจะทำได้จริงออกมานำเสนอ ซึ่งก็มีความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (2)

แวะมาเยี่ยมและขอชื่นชมครับ
ธันวา หัตถประดิษฐ
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ขอให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอชื้นชมครับ

....................เด็กนาเคียนเรียนสุราษฎร์........