การทำสื่อ ICT อย่างง่าย ๆ สามารถทำได้โดยใช้ โปรแกรม Microsoft  Power  Point   หากไม่ต้องการลูกเล่นมากนัก สามารถฝึกได้ภายในเวลาไม่กี่นาที